Dagrenovation

Dagrenovation stammer fra husstande, er småt nok til at komme ned i en skraldepose og er ikke er omfattet af andre indsamlingsordninger. Indsamlingen af dagrenovation i Randers Kommune foregår som en henteordning med valgfri tømning hver eller hveranden uge. Enkelte steder bliver der tømt to gange om ugen på grund af specielle forhold.

Man kan vælge mellem en 110 liters papirsæk, 165 liters Longo-pac og minicontainere på henholdsvis 180, 240, 400 og 600 liter. Enhederne varierer i takst efter de faktiske omkostninger, hvorved der skabes incitament til at nedsætte dagrenovationsmængden.

Ved fælles bebyggelser som boligforeninger og midtbyområder vinder større enheder som undergrundscontainere på 3 m3 eller 5 m3 mere og mere indpas. Derudover findes enkelte 4, 6, 8 og 10 m3 containere til husholdninger. Materiellet er en del af ordningen og stilles til rådighed af dagrenovationsentreprenør med undtagelse af undergrundscontainere, komprimatorcontainere og sækkestativer. Dem skal ejendommens ejere selv købe.

Opgørelse over dagrenovationsmateriel for både husholdninger og erhverv pr. 31.12.2012.

 
Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Tabel 2 viser mængden af dagrenovation i Randers Kommune. Dagrenovationsmængden er i perioden 2009-2012 faldet fra 27.415 ton i 2009 til 26.419 i 2012. Et fald på 3,6%.

Mængde af dagrenovation i Randers Kommune


Tabel 2. Kilde antal indbyggere: Danmarks statistik K4. Kilde indvejede mængder: Randers Kommune

Figur 1 viser at mængden af dagrenovation pr. indbygger i Randers Kommune i perioden 2009-2012 er faldet fra 290 til 275 kg. Et fald på 5,2%. 


Figur 1: Kilde antal indbyggere: Danmarks statistik K4. Kilde indvejede mængder: Randers Kommune

Den største mængde dagrenovation transporteres til Randers Affaldsterminal, hvor den omlastes og efterfølgende bliver brændt på godkendte forbrændingsanlæg. En mindre del bliver kørt direkte til forbrænding i Hammel og Hobro.