Farligt affald

Farligt affald indsamles både som en hente- og bringeordning.

Henteordning

Miljøbilen indsamler farligt affald 5 gange årligt ved etagebebyggelser efter fast ruteplan. Derudover køres en rute, der har faste holdepladser ved centrale steder og dagligvarebutikker i Randers Kommune. Disse køres også 5 gange årligt. 

Farligt affald indsamles også sammen med afhentningen af dagrenovationen. Randers Kommune leverer efter bestilling en miljøkasse til farligt affald pr. husstand. Når kassen ønskes tømt, placeres den på skraldespanden. Herefter bytter skraldemanden den med en ny, når han alligevel henter dagrenovation.

Endelig er det også muligt at aflevere batterier i en lukket, klar pose på låget af skraldespanden.

Udleverede og ombyttede miljøkasser


Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Bringeordning

Bringeordningen består i at borgeren selv bringer det farlige affald til en af de 4 genbrugspladser. Borgeren kan aflevere alle typer af farligt affald til kommunens genbrugspladser.

Medicinrester og kanyler i kanylebokse skal afleveres på apoteket.

Farligt affald mængder i tons


Tabel 2. Kilde: indvejede mængder, Randers Kommune.

Ca. 9 % af det miljøfarlige affald, der er indsamlet via miljøbilen, består af fejlplaceret dagrenovation og genanvendeligt affald.

Mængden af det indsamlede farlige affald er stigende for husholdninger.

Det farlige affald bliver sendt til særbehandling hos godkendte modtagere.