Haveaffald

Haveaffald indsamles som bringeordning til kommunens genbrugspladser.

Der modtages store mængder haveaffald, især på Randers Genbrugsplads. Affaldet komposteres eller flises på komposteringspladsen ved Randers Affaldsterminal. Haveaffald, som er afleveret på genbrugspladserne i Asferg og Ø.Tørslev, flises dog på de enkelte pladser. Herefter køres bioaffaldet til forbrændingsanlæg.  I 2011 blev der kørt 1.177 tons til biobrændsel og i 2012 var tallet steget til 2.969 tons. Det vil sige at 7 % af haveaffaldet blev solgt som biobrændsel i 2011 og 18 % i 2012.

Private kan hente gratis kompost på genbrugspladserne. Den øvrige omsatte kompost fra kompostpladsen køres på landbrugsjord.

Haveaffald som afleveres til genbrugspladserne i Randers, Asferg og Ø. Tørslev, vejes ikke ved modtagelse. Der er derfor tale om et kvalificeret skøn i vurderingen af mængderne. Mængderne fra genbrugspladsen i Langå samt fra private husstande, som har fået haveaffaldet transporteret af en vognmand, er indvejede. 

Haveaffald mængder i tons


Tabel 1. Kilde, Randers Kommune

Alle private husstande i Randers Kommune har desuden mulighed for at købe en kompostkasse med tilskud. Borgerens andel af prisen udgør 300 kr.


Tabel 2. Kilde: Randers Kommune.

Randers Kommune har i perioden 2005 til 31.12.2012 solgt 1.078 stk. kompostkasser.

Hvad er haveaffald?