Organisk

Randers Kommune har en frivillig ordning for hjemmekompostering af den vegetabilske del af dagrenovationen. Hjemmekompostering skal finde sted i en beholder beregnet til formålet. Den færdige kompost må alene anvendes på ejendommens grundareal.

Alle private husstande i kommunen har fået tilbud om køb af kompostbeholder med tilskud, hvor borgerens andel af prisen udgør 150 kr.


Tabel 1. Datakilde: Randers Kommune.

Randers Kommune har i perioden 1998-31.12.2012 solgt i alt 6.988 stk. kompostbeholdere.

Der er ikke udarbejdet et egentligt skøn over den årlige mængde af hjemmekomposteret affald.

Kom godt i gang!