Papir og glas

I Randers Kommune indsamles papir, glas og PET-flasker som en hente- og bringeordning.

Henteordning

Henteordningen består i at Randers Kommune indsamler papir, glas og PET-flasker ved samtlige husstande i kommunen hver 4. uge.

Ved énfamilieboliger kan den enkelte boligejer vælge at indsamle papir, glas og PET-flasker i 4 kassetter af i alt 152 l. Kassetterne leveres i et stativ, og der er valgfri fordeling mellem affaldsfraktionerne papir og emballage af glas/PET-flasker.

Familieboliger kan også vælge at have en container på 240 l. Containeren er opdelt med et skillerum, så 60 % af volumen er til papir og 40 % er til glas og PET-flasker.


Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Ved etageejendomme og lignende indsamles papir, glas og PET-flasker i minicontainere på 240 l. og 400 l. Derudover er der ved nogle etageejendomme etableret nedgravede undergrundscontainere, ligeledes til papir, glas og PET-flasker.


Tabel 2. Kilde: Randers Kommune.

Indsamlede mængder fra henteordningen i tons.


Tabel 3. Kilde: Randers Kommune.

Bringeordning

Bringeordningen fungerer ved at borgerne selv bringer papir, glas og PET-flasker til en af Randers Kommunes fire genbrugspladser.

Indsamlede mængder fra bringeordning i tons.


Tabel 4. Kilde: Randers Kommune.

Indsamlede total mængde fra hente- og bringeordningen i tons.


Tabel 5. Kilde: Randers Kommune.

Alt indsamlet papir, glas og PET-flasker sendes til genanvendelse. 

Miljøstyrelsen har i 2010 opgjort den teoretiske potentielle papirmængde fra private husstande i Randers Kommune til 6.950 ton. Potentialet er den totale mængde papir, som skulle kunne indsamles i kommunen. Kommunerne skal i følge Miljøstyrelsen indsamle mindst 55 % af papirpotentialet til genbrug. Det betyder at Randers Kommune skal indsamle 4.220 tons for at nå det lovbestemte krav. Det krav har Randers Kommune opfyldt i hele planperioden.