Storskrald

Storskrald fra husholdningerne i Randers Kommune indsamles både som en hente- og bringeordning.

Henteordning

Henteordningen af storskrald fungerer som en fortovsafhentning, hvor borgerne i Randers Kommune kan stille storskrald frem til afhentning opdelt i fraktionerne pap, jern og metal, elektronikaffald og brændbart. Frem til 2012 kørte storskraldsbilerne i fast rutefart over hele kommunen 6 gange årligt. I 2012 ændredes ordningen til en bestilleordning med mulighed for afhentning 10 gange årligt. 

Henteordning, mængder i tons


Tabel 1. Kilde: Randers Kommune.

Henteordning i procent


Tabel 2. Kilde: Randers Kommune

Tabellen viser at genanvendelsesprocenten ligger nogenlunde stabilt på 30 % i perioden 2009-2012.

Bringeordning

Bringeordningen defineres ved at borgerne selv bringer affaldet til de respektive containere på en af kommunens 4 genbrugspladser. Der modtages i dag ca. 30 forskellige fraktioner, men antallet udvides i takt med at der findes nye genanvendelsesmuligheder. Randers Kommune vurderer at ca. 15 % af affaldet på genbrugspladserne stammer fra erhverv. Disse 15 % er trukket ud af opgørelsen.

Nedenstående tabel viser en opgørelse af de samlede mængder fra de 4 genbrugspladser samt den efterfølgende behandling af affaldet.

Bringeordning, mængder i tons

(G: genbrug, B: brændbart, D: deponi, S: specialbehandling)


Tabel 3. Kilde: Randers Kommune.

Bringeordning i procent


Tabel 4. Kilde: Randers Kommune.

Den samlede hente- og bringeordning i procent


Tabel 5. Kilde: Randers Kommune.

I den samlede mængde affald fra hente- og bringeordningen ses en svag stigning i genanvendelsesprocenten.