Indsatsområde 3

Hvorfor

Deponering er det højeste trin på Randers Kommunes affaldspyramide. Det betyder at alt affald, som med rette hører til længere nede i pyramiden, ikke må deponeres.

Affaldspyramide

Når affald deponeres, sker der nemlig ingen materialenyttiggørelse.

Byggeaffald, som idag indvejes til deponi, sorteres på Randers Affaldsterminal. Ikke desto mindre findes der stadig findes der værdifulde ressourcer som træ, jern og brændbart affald i det deponerede affald. Vi tror at sortering af byggeaffaldet ved kilden kan give en bedre sortering. 

Ved at reducere mængderne af genanvendeligt affald til deponi vil vi kunne udskyde en eventuel udvidelse af deponiet.

 

Hvad vil vi opnå

Vi vil have mindre genanvendeligt og brændbart affald sendt unødigt til deponi. I 2011 har Randers Affaldsterminal modtaget 4.768 tons affald til blandet deponi. Målet er at halvere mængden af blandet affald til deponi i 2018 i forhold til mængden fra 2011. Det betyder at mængden i 2018 skal være under 2.384 tons.

Hvornår

2014-2018.

Økonomi

Udgiften til initiativerne vil være inden for rammerne af budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.

Initiativer

  • Fokusere på bedre sortering af det affald, der køres til deponi. Det vil vi f.eks. gøre ved at undersøge affaldet, der bliver leveret til deponi på Randers Affaldsterminal. Efterfølgende vil vi kontakte de  virksomheder, der afleverede containere med meget genanvendeligt materiale.
  • Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: ”Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads”.
  • Tage på vejledende affaldsbesøg på f.eks. byggepladser.
  • Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller rundvisning.
  • Undersøge afsætningsmuligheder for de fraktioner, som p.t. deponeres, f.eks. Rockwool, glasuld, sanitet og PVC.