Indsatsområde 3

Hvorfor

Et andet hovedindsatsområde i Miljøministeriets ressourcestrategi er at øge indsamlingen og udnyttelsesgraden af de elektriske og elektroniske produkter, så mest muligt af de sjældne og værdifulde metaller bevares. Derfor sætter Randers Kommune fokus på at få øge indsamlingen af  de elektriske og elektroniske produkter. Derudover sætter Randers Kommune også fokus på at øge indsamlingen af farligt affald, da det kan være til skade for miljøet, hvis det ikke destrueres korrekt.

Hvad vil vi opnå

Vi ønsker at alle virksomheder bliver bekendt med og følger reglerne for bortskaffelse af farligt affald og elektriske og elektroniske produkter.

Hvornår

2014-2015.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgetter for affaldsområdet.

Initiativer

  • Alle ordninger for farligt affald skal have et servicetjek i forhold til om de opfylder producenternes behov.
  • Øget information om bortskaffelse af farligt affald samt elektriske og elektroniske produkter.