Indsatsområde 4

Hvorfor

Da klinisk risikoaffald udgør en sikkerhedsrisiko, skal det ifølge Affaldsbekendtgørelsen indsamles ved kilden og bortskaffes på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. På nuværende tidspunkt er der lavet aftaler med en række indsamlere samt behandlingsanlæg for indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Efter standardregulativerne blev indført i 2010, er indsamlingsordningen ikke mere så klart beskrevet. Desuden har vi konstateret at flere virksomheder har opsagt aftalerne med indsamlerne, sandsynligvis for selv at køre affaldet på genbrugspladserne. Det er ikke tilladt ifølge genbrugspladsernes miljøgodkendelser. Ved at sætte fokus på dette område vil vi sikre at klinisk risikoaffald indsamles og bortskaffes på en korrekt og betryggende måde.

Hvad vil vi opnå

Alle producenter af klinisk risikoaffald skal være tilmeldt en ordning.

Hvornår

2014.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet.

Initiativer

  • Kortlægge eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for eventuelt at justere ordningen.
  • Udarbejde informationsmateriale om bortskaffelse af klinisk risikoaffald.