Indsatsområde 1

Hvorfor?

I Randers Kommune er der ca. 250 kommunale virksomheder og institutioner. Affaldskontoret er i kontakt med de fleste kommunale vuggestuer, børnehaver og skoler om affaldssortering. Tilbage er ca. 150 kommunale virksomheder og institutioner, som vi ikke har kontakt med. Sandsynligvis er de ikke allesammen opmærksomme på Affaldsbekendtgørelsens krav om udsortering af genanvendelige fraktioner, og måske ved de ikke hvordan de i praksis skal gribe opgaven an. Det vil vi i den kommende planperiode rette op på så indsamlingen af de genanvendelige materialer øges, og spildet af ressourcerne mindskes.

Hvad vil vi opnå?

Vi vil sætte fokus dels på signalværdien i at kommunen fejer for egen dør og viser sig som et godt eksempel, og dels vigtigheden af at udsortere genanvendelige fraktioner som f.eks. papir, pap, plast, metal og glas.

  • Alle kommunale virksomheder og -institutioner har halveret mængden af dagrenovation inden 2018.
  • Alle kommunale virksomheder og -institutioner er inden 2018 tilknyttet en ordning for indsamling af de samme genanvendelige fraktioner som private husstande.
  • Alle kommunale virksomheder og -institutioner har viden om Affaldsbekendtgørelsens krav, så de er i stand til at leve op til deres forpligtelser om udsortering.
  • Vi vil udvikle et koncept for indsamling af de genanvendelige fraktioner, så det i praksis bliver nemmere for de kommunale virksomheder og –institutioner at følge Affaldsbekendtgørelsens forpligtelser.

Hvornår?

2014-2016.

Initiativer

  • Kortlægge affaldsordningerne for de kommunale virksomheder og -institutioner.
  • Undersøge kommunale virksomheder og -institutioners brug af ordningerne for genanvendelige fraktioner med henblik på eventuelle forbedringer af ordningerne.
  • Formidle reglerne for sortering og bortskaffelse af affald og genanvendelige materialer.
  • Lave fælles udbud eller aftale med entreprenør om afhentning af genanvendeligt affald ved de kommunale virksomheder og  -institutioner, hvis den enkelte institution/virksomhed ønsker det.
  • Tilbyde kompostbeholdere til daginstitutioner mv. til priser på lige vilkår med private husstande.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.