Indsatsområde 3

Hvorfor?

Gennem indkøb belaster vi miljøet. Vi vil minimere belastningen ved at stille krav om ressourcebevidsthed i egne indkøb så vi i Randers Kommune prioriterer miljørigtige produkter. Miljørigtige i kraft af at de er tilknyttet en returordning og hverken er tilsat farlige stoffer eller unødige materialer. Det kan også være at produktet er designet så det kan skilles ad, så de enkelte materialer kan genbruges eller delene udskiftes.

Hvad vil vi opnå?

Vi vil, i et større omfang end nu, tilføje ressourcebevidste vilkår i Randers Kommunes indkøbspolitik. Gennem KomUdbud, der er et kommunalt udbudsfællesskab, vil vi promovere miljørigtige produkter, og dermed nedsætte mængden af affald og farlige stoffer. Vi kan få indflydelse på indkøbspolitikken gennem et tæt samarbejde med Indkøbskontoret.

Hvornår?

2014-2018.

Initiativer

  • Vedligeholde og udbygge samarbejdet med Randers Kommunes Indkøbskontor.
  • Påvirke KomUdbud for at minimere affaldsmængden af farlige stoffer. 

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.