Indsatsområde 1

Hvorfor?

Det vil lette opfyldelsen af alle vores mål hvis vi fortsat præger den generelle holdning til, at affald er en ressource, som vi skal have det bedste ud af. 

Hvad vil vi opnå?

Vi ønsker at fremme en grundholdning om at alle selvfølgelig skal sortere sit affald.

Hvornår?

2014-2018.

Initiativer

  • Udvikle tilgængelig information til bygherrer og byggebranchen: ”Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads”.
  • Information, der tydeliggør at tingene bliver genbrugt.
  • Gennemsigtighed og dokumentation. På Affaldsportalen skal man senest i 2015 kunne se Affaldsterminalens grønne regnskab, hvor affaldet kommer hen og hvad det bliver brugt til.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for information for affaldsområdet. Vi forventer ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.