Indsatsområde 2

Hvorfor?

Børnene og de unge er fremtidens voksne. De er nemme at præge og har generelt stor indflydelse på deres forældres opførsel. Derfor er det oplagt at lære dem at betragte affald som ressourcer.

Hvad vil vi opnå?

Alle børn, der starter i skolen fra 2016, skal være i berøring med mindst et af skoletjenestens tilbud mindst en gang i løbet af deres grundskoleforløb.

Vi tilbyder forløb, som passer med relevante faglige og pædagogiske mål i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Mindst 500 voksne skal hvert år på rundvisning på Randers Affaldsterminal.

Hvornår?

2014-2018.

Initiativer

  • Fortsat åbent hus på Randers Affaldsterminal i uge 42.
  • Udvide skoletjenesten, så den også tager på besøg hos eleverne.
  • Udarbejde faglig læsning om affaldsrelaterede emner og tilbyde udlån. 
  • Udarbejde færdige undervisningsforløb, som er tilpasset folkeskolens Fælles Mål. Evt. udarbejde en lånekasse med materialer.
  • Gå i dialog med teknisk skole om undervisning i sortering af byggeaffald. Tilbyde samarbejde og støtte i form af undervisning og/eller rundvisning.

Økonomi

Udgifterne til initiativerne vil blive indeholdt i budgettet for Skoletjenesten og Affaldsterminalen. Vi forventer dog ingen ekstra udgifter forbundet med dette indsatsområde.