Investeringer

Randers Kommune ønsker at tilbyde opsamlingsudstyr til opstilling hos den enkelte grundejer i enfamilieboliger og ved fælles containerløsninger i etageejendomme. Indkøb af beholdere og containerløsninger finansieres over tømningsprisen for beholderne. Det er allerede praksis i dag for containerne til dagrenovation, papir og emballageaffald. Der vil dog være behov for investering i nedgravede løsninger, som ikke finansieres på samme måde. Etablering af undergrundsløsninger til indsamling af organisk affald ved allerede eksisterende undergrundsstationer vil kunne ske løbende og er ikke en forudsætning for indsamling af organisk affald.


Tabel 1: Investeringsomkostninger, der er forbundet med indkøb af undergrundscontainere til indsamling af organisk affald ved allerede eksisterende stationer. 
Kilde: Rapport fra Rambøll: "Randers Kommune Indsamling af håndtering af organisk affald".

Omkostninger til etablering af et forbehandlingsanlæg med en kapacitet på 20.000 ton per år er oplyst af producent og leverandør. Omkostninger til drift af anlægget, er baseret på 8 timers daglig drift, med 250 dage driftsdage årligt. Til drift af anlægget er det oplyst, at der skal bruges 2 personer.

På grundlag af oplysninger, fra producent og forhandler af Komptech forbehandlingsteknologi, er der udarbejdet et overordnet estimat over investeringer i maskiner, udstyr og materiel samt og driftsomkostninger for forbehandling. Estimeret investeringsbehov fremgår af nedenstående tabel.


Tabel 2: Investeringsomkostninger til opførelse af forbehandlingsanlæg.
Kilde, rapport fra Rambøll "Randers Kommune Indsamling af håndtering af organisk affald".

Afskrivning og forrentning af anlægget er indlagt i beregning af behandlingspris for organisk affald. For bygningen er der anvendt en afskrivningsperiode på 30 år, med en restværdi på 15 %. For udstyr er der anvendt en afskrivning på 15 år med en restværdi på 15 %.

Ved beregning af kapitalomkostninger er der anvendt en rentesats på 6 % p.a.

Det ovenstående er beskrevet af Rambøll for Randers Kommune i rapporten "Randers Kommune. Indsamling og håndtering af organisk affald". Klik på linket for at se hele rapporten.