Home / Indsatsplaner / Randers Syd / Læsevejledning Randers Syd

Læsevejledning Randers Syd

Efter at have valgt Randers Syd i den øverste blå bjælke finder man rundt i alt, hvad der har at gøre med indsatsplanen for Randers Syd ved hjælp af overskrifterne i den grå boks til venstre.Ved at klikke på overskrifterne fremkommer der en kapitelinddeling.

Randers Kommune har valgt at lade indsatsplanen bestå af en overordnet rammeindsatsplan for et større område samt en delindsatsplan for hvert enkelt vandværk. Både rammeindsatsplanen og de enkelte delindsatsplaner kan tilgås via overskrifterne til venstre.

Indhold af Rammeindsatsplan for Randers Syd:

Rammeindsatsplanen for Randers Syd indeholder en beskrivelse af overordnede, generelle forhold, som gælder for hele indsatsplanområdet.

Der er en beskrivelse af kortlægningsområdets fysiske karakteristika samt dets vandforsyningsstruktur. Det er kort beskrevet, hvilke undersøgelser, der er udført og hvilke resultater, der er fremkommet med hensyn til geologi og grundvandsmagasiner samt magasinernes beskyttelse mod forurening.

Det er gennemgået hvordan arealanvendelsen er og hvilke forureningskilder, der findes. Kortlægningens områdeudpegninger i form af drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og deres sårbarhed er gennemgået.

Områdeafgrænsning er kapitlet, som bl.a. beskriver indvindingsoplande, sårbare områder samt hvor det er vurderet nødvendigt at gennemføre indsatser.

 

I omfangsrige kapitler er der indsat "Emnefelter", for at give en bedre overskuelighed. Se eksempel herunder.

Eksempel på "Emnefelt", som foldes ud ved at klikke på pilen til højre.

.....  her kommer så den tekst, der hører til underafsnittet.

Indhold af Delindsatsplaner for Randers Syd:

Under overskrifterne Delindsatsplan for ......... Vandværk er der er kapitler, som udgør delindsatsplanerne for det enkelte vandværk.

Delindsatsplanerne er målrettet forholdene på og omkring det enkelte vandværk for at gøre planen mere håndterbar og for at opnå en bedre lokal forankring hos det enkelte vandværk.