Home / Indsatsplaner / Randers Syd / Rammeindsatsplan for Randers Syd

Rammeindsatsplan for Randers Syd

Rammeindsatsplanen for Randers Syd Indsatsplanområde er den overordnede plan for, hvordan grundvandet i området kan beskyttes, så drikkevandsinteresserne sikres bedst muligt.

Formålet med indsatsplanen er både at beskytte nuværende vandindvinding og bevare grundvandsressourcen for kommende generationer. Grundvandet skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af menneskelig aktivitet, og grundvandet skal beskyttes mod påvirkning fra jordoverfladen.

Randers Kommune har valgt at lade indsatsplanen bestå af en overordnet rammeindsatsplan for et større område samt en delindsatsplan for hvert enkelt vandværk. Til denne rammeindsatsplan hører der således 20 detailindsatsplaner.

Rammeindsatsplanen beskriver resultaterne af den statslige kortlægning, som ligger til grund for indsatsplanlægningen. Desuden beskrives de generelle og overordnede indsatser, der skal gennemføres i området og angiver retningslinjer for den fremtidige administration af forhold, der har med grundvandet at gøre.

Delindsatsplaner               Delindsatsplanerne er målrettet forholdene på og omkring det enkelte vandværk for at gøre planen mere håndterbar og for at opnå en bedre lokal forankring hos det enkelte vandværk.