Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Asferg

Asferg

Indsatsplan for Asferg Vandværk

 

Asferg Vandværk indvinder fra kalkmagasinet, som er rimeligt velbeskyttet ved vandværket. Der er nitratfrit vand og der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer.

Der skal ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Inden for 300 meter fra vandværkets boringer samt i indvindingsoplandet skal ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes. Vandværket har udsendt spørgeskemaer til lodsejere. Vandværket har desuden gennemført en oplysningskampagne om truslen mod grundvandet fra sprøjtemidler.

 

Læs delindsatsplanen for Asferg her