Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Dalbyn.

Dalbyneder

Indsatsplan for Dalbyneder Vandværk

 

Dalbyneder Vandværk indvinder fra to boringer ved vandværket. Begge boringer er filtersat i kalken, som på dette sted har en ringe beskyttelse mod nedsivning fra overfladen.

Der er nitratindhold på omkring 30 – 35 mg pr. liter. Der er ikke nogen tydelig tendens i udviklingen af nitratindholdet. Der er konstateret et indhold på ca. 35 % af grænseværdien af pesticid-nedbrydningsproduktet BAM. Indholdet af BAM er muligvis stigende.

Der skal i første omgang gennemføres supplerende analyser over nogle år, for at afklare om nitrat- og pesticidindholdet stiger eller falder. Herefter tages stilling til det videre forløb.

 

 

 Læs hele delindsatsplanen her