Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Dalbyo.

Dalbyover

Indsatsplan for Dalbyover Vandværk

Dalbyover Vandværk indvinder fra én boring ved vandværket. Boringen er filtersat i kalken, som på dette sted har en ringe beskyttelse mod nedsivning fra overfladen. Der er nitratindhold på omkring 50 mg pr. liter. Der er ikke nogen tydelig tendens i udviklingen af nitratindholdet. Der er konstateret et indhold væsentligt under grænseværdien af pesticid-nedbrydningsproduktet BAM.

Der skal i første omgang gennemføres supplerende analyser over nogle år, for at afklare om nitrat- og pesticidindholdet stiger eller falder. Herefter tages stilling til det videre forløb.

 

Læs delindsatsplanen for Dalbyover her