Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Enslev-Blenstrup

Enslev og Blenstrup

Indsatsplan for Enslev og Blenstrup Vandværk

Enslev & Blenstrup Vandværk indvinder vand fra to kildepladser. Fra en boring i Enslev by indvindes fra et sandmagasin, og fra en boring i Blenstrup Bjerge indvindes fra kalken. Begge boringer har nitratfrit vand uden miljøfremmede stoffer. Et højt og stigende sulfatindhold i boringen i Blenstrup Bjerge tyder på en vis påvirkning fra overfladen.

Statens kortlægning viser, at det grundvandsdannende opland til boringen i Blenstrup Bjerge ligger meget langt fra boringen. Af den grund vil det næppe give mening at igangsætte indsatser overfor landbrugsdriften.

Der skal derfor ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Der skal indføres skærpet kontrol med vandet fra boringen. Inden for 300 meter fra vandværkets boringer samt i indvindingsoplandet skal ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes.

I oplandet til boringen i Enslev by skal der ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Inden for 300 meter fra vandværkets boringer samt i indvindingsoplandet skal ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes. Det skal afklares om der er nedsivningsanlæg indenfor 300 meter fra vandværkets boring i Enslev, og det skal undersøges, hvor langt der er til nærmeste bolig med fyringsolietank.

 

Læs delindsatsplanen for Enslev og Blenstrup her