Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Gassum

Gassum

Indsatsplan for Gassum Vandværk

 

Gassum Vandværk har to kildepladser, hvor der fra begge indvindes fra kalkmagasinet, som er rimeligt velbeskyttet. Der er én boring ved vandværket og én udenfor byen ca. 1 km sydøst for vandværket. I boringen ved vandværket er der en smule nitrat og boringen sydøst for byen har nitratfrit vand. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i nogen af boringerne.

Boringen ved vandværket bruges så lidt, at det ikke giver mening at beskytte oplandet til den. Der er derfor ikke nogen indsatser vedr. ubenyttede brønde og boringer og heller ikke vedr. sprøjtemidler i haver.

Mht. boringen sydøst for byen skal der ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift.

 

Læs delindsatsplanen for Gassum her