Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Havndal

Havndal

Indsatsplan for Havndal Vandværk

Havndal Vandværk indvinder fra to boringer ved vandværket. Begge boringer er filtersat i kalken, som på dette sted har en ringe beskyttelse mod nedsivning fra overfladen. Der er nitratindhold på omkring 25 og 40 mg pr. liter. Der er konstateret et indhold under grænseværdien af opløsningsmidlet trichlorethylen. Der er desuden konstateret et lille indhold af pesticidnedbrydnings-produktet BAM - ligeledes under grænseværdien for drikkevand. Der er ikke nogen tydelig tendens i udviklingen af grundvandets kvalitet.

Der skal i første omgang gennemføres supplerende analyser over nogle år, for at afklare om indholdet af nitrat og trichlor stiger eller falder. Herefter tages stilling til det videre forløb.

 

Læs delindsatsplanen for Havndal her