Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Kærby

Kærby

Indsatsplan for Kærby Vandværk

Kærby Vandværk indvinder fra en enkelt boring, som er filtersat i kalkmagasinet.  Magasinet er velbeskyttet ved vandværket. Der er nitratfrit vand og der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer.

Der skal ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Inden for 300 meter fra vandværkets boring samt i indvindingsoplandet skal ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes. Der skal gennemføres en informationskampagne rettet mod grundejere indenfor indvindingsoplandet om ikke at bruge sprøjtemidler i haver, indkørsler m.v. Det skal afklares om der er nedsivningsanlæg indenfor 300 meter fra vandværkets boringer.

 

Læs delindsatsplanen for Kærby her