Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Kastbjerg

Kastbjerg

Indsatsplan for Kastbjerg Vandværk

Kastbjerg Vandværk indvinder fra én boring ca. 300 m sydøst for vandværket. Der indvindes fra kalken, som er dårligt beskyttet mod nedsivning fra overfladen. Der indvindes imidlertid så dybt i kalken, at der er stabilt, nitratfrit vand uden spor af miljøfremmede stoffer.

Der skal ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Inden for 300 meter fra vandværkets boring samt i indvindingsoplandet skal eventuelle ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes. Der skal gennemføres en informationskampagne rettet mod grundejere indenfor indvindingsoplandet om ikke at bruge sprøjtemidler i haver, indkørsler m.v. Det skal afklares om der er nedsivningsanlæg indenfor 300 meter fra vandværkets boringer.

 

Læs delindsatsplanen for Kastbjerg her