Home / Indsatsplaner / Asferg - Udbyneder / Udbyneder

Udbyneder

Indsatsplan for Udbyneder Vandværk

Udbyneder Vandværk indvinder fra én boring ved vandværket. Boringen er filtersat i et sandmagasin, som har middel beskyttelse overfor nedsivende forurening fra overfladen. Der er nitratfrit vand og der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer. Et stigende sulfatindhold tyder på en vis påvirkning fra overfladen.

Der skal ikke, indtil videre, gennemføres tiltag overfor almindelig landbrugsdrift. Der skal holdes øje med om sulfat eller nitrat begynder at stige.

 

Læs delindsatsplanen for Udbyneder her