Datagrundlag

Nedenstående tabel gengiver de oversvømmelseskortlægninger, der danner grundlag for Klimatilpasningsplanen for Randers Kommune.


*) Mike Flood – et computerværktøj som gør det muligt at regne på de oversvømmelsesmæssige konsekvenser af eksempelvis en nedbørshændelse i byen.