Kommuneplanens natur og landskab

Adgang til smukke landskaber og interessante naturområder er i høj grad med til at gøre Randers attraktiv som bosætningskommune. Samtidig vil adgang til naturen og dermed mulighed for mange enestående natur- og friluftsoplevelser kunne udnyttes med henblik på turisme. Adgangen til naturen og landskabet, skabes ved natur- og cykelstier, samt ved at udbygge og forbinde eksisterende stier. Alle borgere skal have let adgang til at gå, løbe og cykle i naturskønne omgivelser. Ved naturgenopretning skal adgang til naturen prioriteres højt. Det samme gælder i forbindelse med arbejdet med at gøre området ved Randers Fjord til naturpark. Der kan imidlertid være særligt sårbare naturarealer, hvor færdsel skal minimeres. Hensynet til meget sårbare naturområder skal naturligvis tænkes ind i planlægningen af stier. Rigtigt anlagt, er stier er et godt redskab til at styre færdsel i naturen med.

Artikel 2

Fakta

Artikel