Du er her: Home Portalforside Sitemap

Sitemap


 Vandforsyningsplan 2013


       Grundlag


             Hvad er en vandforsyningsplan


             Politikker


             Kommuneplanlægning


             Vandplan


             Vandhandleplan


             Indsatsplaner


       Plan


             Indvinding og ledningsnet


             Forsyningsområder


                   Målsætning og retningslinjer


                   Vandværkets forsyningsområde


                   Naturlige og fremtidige forsyningsområde


                   Uden for forsyningsområde


             Forsyningssikkerhed


             Drikkevandssikkerhed


             Vandværksboringer


                   Initiativer der beskytter grundvandet


                   Stoffer der truer grundvandet


       Eksisterende forhold


             Forsyningsstruktur


             Almene vandværker


                   Indvindingskapacitet


                   Forsyningsevne


                   Anlægskvalitet


                   Forsyningssikkerhed


             Distributionsvandværker


             Andre forsyningsanlæg


                   Ikke-almene vandværker


                   Enkeltanlæg


                   Større enkeltanlæg


       Dit vandværk


       Miljøvurdering


 Affalds- og Ressourceplan 2018


       Hvad er en affaldsplan


             Lovgivning


             Planens opbygning


             Datagrundlag


       Planen


             Handlingsplan


             Mål 1


                   Indsatsområde 1


                   Indsatsområde 2


                   Indsatsområde 3


             Mål 2


                   Indsatsområde 1


                   Indsatsområde 2


                   Indsatsområde 3


                   Indsatsområde 4


             Mål 3


                   Indsatsområde 1


                   Indsatsområde 2


                   Indsatsområde 3


             Mål 4


                   Indsatsområde 1


                   Indsatsområde 2


                   Indsatsområde 3


             Økonomiske konsekvenser


                   Driftsudgifter


                   Investeringer


       Kortlægning


             Dagrenovation


             Papir og glas


             Organisk


             Storskrald


             Farligt affald


             Haveaffald


             Prognose


       Økonomi


       Vurdering af plan 2009-2012


             Mål 1


             Mål 2


             Mål 3


             Mål 4


       Miljøvurdering


 Portalforside


 Klimatilpasningsplan


       Grundlag


             Klimatilpasning


             Forudsætninger


             Datagrundlag


       Planen


             Retningslinjer


             Randers


                   Fjorde og vandløb


                   Nedbør


                   Opstigende grundvand


             Øvrige byer


                   Fjorde og vandløb


                   Nedbør


                   Opstigende grundvand


             Det åbne land


                   Fjorde og vandløb


                   Nedbør


                   Opstigende grundvand


       Handlingsplan


       Miljøvurdering


       Din mening


 Risikostyringsplan


       Grundlag


             Baggrund


             Opgavebeskrivelse


             Klimatilpasningsplan


             Historiske oversvømmelser i Randers


             Kommunikation


             Datagrundlag


       Planen


             Mål


             Indsatsområder


       Handlingsplan


             Indsatsområde, Randers


             Indsatsområde, Udbyhøj


             Indsatsområde, øvrige


             Ansvarlige myndigheder


       Miljøvurdering


       Din mening


 Plejeplaner


       Planer og retningslinjer


             Kommuneplanens natur og landskab


             Naturplejeplaner


             High Nature Value


             Natura 2000


             Målsætning


       Naturplejeplaner


             Kommunal natur


             Fredning


             Fortidsminde


             Anden pleje


             Indsatsplaner


             Vandløb


             Søer


       Plejemetoder


             Græsning


             Høslæt


             Rydning


             Ringning


             Slåning


             Vand


 Indsatsplaner


       Asferg - Udbyneder


             Dalbyn.


             Dalbyo.


             Havndal


             Kastbjerg


             Knejsted Mark


             Udbyneder


             Vinstrup


             Asferg


             Enslev-Blenstrup


             Gassum


             Kærby


       Din mening


 Indsatsplaner


       Generelt om indsatsplaner


             Læsevejledning


                   Definitioner / ordforklaring


             Sådan laver vi indsatsplaner


             Planernes opbygning


             Grundvandskortlægning


             Potentielle forureningskilder


                   Landbrug


                   Byområder


                   Spildevand og kloakering


                   Olietanke


                   Kortlagte jordforureninger


                   Veje og jernbaner


                   Brønde og boringer


                   Jordvarmeanlæg


                   Råstoffer og deponering


             Grundvandsbeskyttelse


                   Indsatser


                   Randers Kommunes målsætninger og retningslinjer


                   Foranstaltninger


             Lovgrundlag for grundvandsbeskyttelsen


                   Lovhjemmel - indsatser


             Finansiering af indsatser


       Indsatsplanområder


             Status for statens kortlægning


             Status for udarbejdelse af indsatsplaner


       Randers Syd


             Læsevejledning Randers Syd


             Rammeindsatsplan for Randers Syd


                   Kortlægningsområdet


                   Vandforsyningsstruktur


                   Udførte undersøgelser


                   Geologi


                   Grundvandsmagasiner og dæklag


                   Grundvandets sårbarhed


                   Grundvandskvalitet


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Generel grundvandsbeskyttelse


                   Indsatser


                   Randers Kommunes målsætninger og retningslinjer


                   Foranstaltninger


                   Tidsplan


             Delindsatsplan for Assentoft Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Drastrup Mark Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Eriksborg Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Floes Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Fløjstrup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Frisenvold Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Jebjerg Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Kristrup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Langkastrup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Sdr. Borup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Strømmen Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Tebbestrup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Uggelhuse Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Vilstrup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Virring Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Vorup Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Værum By Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Væth Udflytter Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Væth Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Delindsatsplan for Årslev By Vandværk


                   Vandværket og vandkvaliteten


                   Geologi og grundvand


                   Sårbarhed og områdeudpegning


                   Arealanvendelse og forureningskilder


                   Indsatser og tidsplan


             Screening for miljøvurdering


       Randers Vest


             Rammeindsatsplan for Randers Vest


             Delindsatsplaner for Randers Vest


       Randers Nordøst


       Indsatsplaner i høring