Datagrundlag

Udvælgelseskriterium

For at et område bliver udpeget som risikoområde har Naturstyrelsen og Kystdirektoratet på baggrund af risikovurderingen for ekstreme oversvømmelser fra alle kyststrækninger og 11 store vandløb i Danmark vurderet, at egnede kriterier for udpegning af risikoområder i første plantrin er et maksimalt skadespotentiale af den samlede ejendomsværdi på over 2 mia. kr. og en potentiel påvirkning af over 500 ejendomme. 

Udpegningskriterierne tager således højde for et økonomisk skadesbillede baseret på ejendomsværdien og en geografisk udstrækning af oversvømmelsen, som samtidig giver en indikation af antal personer, der direkte berøres af oversvømmelse.

Teknisk baggrundsrapport

Ved siden af fællesrapporten med de udpegede områder, har Kystdirektoratet udarbejdet en teknisk baggrundsrapport om vurderingen af risikoen for oversvømmelser fra havet og fjorde, Randers Fjord. Rapporten redegør for og uddyber den anvendte metode for indsamling og bearbejdning af data. .9 MB)

Den tekniske baggrundrapport beskriver det datagrundlag og den metode, der danner grundlaget for den samlede risikokortlægning. Randers Kommune har suppleret datagrundlaget med en Mike Flood analyse over kombinerede højvandshændelser i Gudenå og Randers Fjord. Denne analyse er udført af COWI.

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Grundlag                      Planen                   Handlingsplan                     Miljøvurdering