Klimatilpasningsplan

Forskelle og ligheder mellem klimatilpasningsplan og risikostyringsplan

Denne risikostyringsplan er tæt knyttet til kommunens klimatilpasningsplan.  De to planer har meget til fælles og er i overensstemmelse i forhold til konklusioner og udmøntningen af opfølgende opgaver.

Hvor klimatilpasningsplanen omhandler håndteringen af alle typer af oversvømmelser, for eksempel også oversvømmelser, der relaterer sig til skybrud, opstigende grundvand og kloakplanlægning, er risikostyringsplanen koncentreret omkring de særlige højvandshændelser, der forekommer ved stormflod. Det betyder, at klimatilpasningsplanen geografisk omfatter hele Randers kommunes areal, hvorimod risikostyringsplanen er geografisk afgrænset til kysterne langs Randers Fjord og Randers by og de omkringliggende Gudenå enge.

Klimatilpasningsplanen er en del af kommuneplanlægningen, hvorimod risikostyringsplanen er overordnet kommuneplanen, og derfor sætter rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning.

Klimatilpasningsplanen indgår fremadrettet i kommuneplanen og i lokalplaner. Risikostyringsplanen skal revideres hvert 6. år og vil lægge bindende rammer for kommuneplanlægningen.

Gå på opdagelse i klimatilpasningsplanen

Følg med i Randers Kommunes og Randers Spildevand A/S planlægning for klimatilpasning. Følg links i boksen til højre.

 

                 Grundlag                      Planen                   Handlingsplan                     Miljøvurdering