Indsatsområder

I kortet herunder kan du zoome ind og vælge de indsatområder som er udpeget i forbindelse med risikostyringsplanen.

Sådan gør du: Angiv en adresse eller zoom ind i kortet for at vælge et indsatsområde. Indsatsområderne vil være markeret med en streg.

Brug de digitale kort her i planen. 

Se også Miljøministeriets kort i MiljøGIS der viser alle 10 udpegede områder i Danmark. Zoom ind på kortet til fx Randers by. Find og tryk derefter på "Skift profil", vælg Randers Fjord. Herefter kan du aktivere en række forskellige kort med data.

Indsatsområde 1, Randers, Vorup, Kristrup

Bykernen, Randers Bro, Pieren, Justesens Plæne, Nordhavn, Venezuela, Hvidemølle, Romaltparken, Ny sydhavn, Tronholmen, Brotoften, Bojesvej, Vorup Kær, Jernbanedæmning, Motorvejsbroen

Indsatsområde 2, Udbyhøj, Sødring

Udbyhøj, Sødring

Indsatsområde 3, Uggelhuse, Albæk, Mellerup, Svinget

Uggelhuse, Albæk, Mellerup, Svinget

Indsatsområde 4, Øvrige områder

Øvrige områder

 

                 Grundlag                      Planen                   Handlingsplan                     Miljøvurdering