Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold

Eksisterende forhold

Vandforsyningsplanen tager udgangspunkt i en situation med mange velfungerende fælles vandforsyningsanlæg og et stort antal ejendomme og virksomheder med en tilfredsstillende egen forsyning.

Planen bygger videre på den forsyningsstruktur, som er fastlagt i vandforsyningsplanerne for de 7 sammenlægningskommuner.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013