Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Almene vandværker

Almene vandværker

Kommunens tilsynsrunde i 2010 -2012 på de almene vandværker viser,

  • at vi generelt har vand nok,
  • at nogle vandværker har en forsyningskapacitet, som i visse situationer kan være i underkanten i forhold til behovet,
  • at en del vandværker har behov for at forbedre bygninger og installationer, og
  • at mange vandværker bør have fokus på en fortsat forbedring af forsyningssikkerhed.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Kommuneplanforslaget 2013-2025