Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Almene vandværker / Anlægskvalitet

Anlægskvalitet

Randers kommune har gennemført tilsyn med tilstanden af de almene vandværkers bygninger og installationer i 2010-12. På enkelte værker er der siden ført et opfølgende tilsyn. Vandkvaliteten føres der tilsyn med gennem den rutinemæssige udtagning af vandprøver til analyse. Resultaterne af tilsynene for de vandværker, hvor tilsynet gav anledning til anmærkninger, er sammenfattet i tabellen.

Baggrunden for vurderingen af tilstanden af bygninger og installationer fremgår af tilsynsrapporten, som er fremsendt til det enkelte vandværk efter tilsynet.

Tilstanden er generelt tilfredsstillende, men 7 vandværker har behov for en væsentlig renovering. De 7 vandværker er alle blandt de mindre vandværker i kommunen. Vandværkerne har efter tilsynet fået pålæg om at bringe forholdene i orden.

 

Tilstand af bygninger og installationer

1

Anlæg i god stand

2

Anlæg i nogenlunde god stand. Mindre fejl

3

Anlæg i uacceptabel stand. Væsentlige fejl

Vandkvalitet

A

Ingen overskridelser i vandkvalitet

B

Mindre væsentlige overskridelser

C

Flere overskridelser

 

Vandværk 

Bygninger

Installationer

Vandkvalitet

 
 

Albæk Vandværk

3

1

A

 

Asferg Vandværk

1

1

A

 

Assentoft Vandværk

2

1

A

 

Bunkedal Vandværk

1

1

A

 

Dalbyneder Vandværk

1

1

A

 

Dalbyover Vandværk, Maglekilde

1

1

A

 

Drastrup Mark Vandværk

2

1

A

 

Dronningborg Vandværk

1

1

A

 

Enslev & Blenstrup Vandværk I/S1

3

2

A

 

Eriksborg Vandværk

3

1

C

 

Floes Vandværk I/S

3

1

A

 

Fløjstrup Vandværk

1

1

B

 

Frisenvold Vandværk

1

1

A

 

Fyrrebakkens Vandværk

1

1

A

 

Fårup Vandværk

2

1

A

 

Gassum Vandværk

1

1

A

 

Gimming Vandværk

1

1

A

 

Gjerlev Vandværk

2

1

A

 

H/S Bjergbyparkens Vandværk

1

1

A

 

Hald By og Omegn`s Vandværk

1

2

A

 

Harridslev Vandværk

2

2

A

 

Havndal Vandværk AMBA

1

1

A

 

Helsted Vandværk

1

1

A

 

Helstrup Vandværk

2

2

A

 

Hvidsten Vandværk

2

1

B

 

I/S Stouby Vandværk

1

2

A

 

Jebjerg Vandværk

2

1

A

 

Kastbjerg Vandværk

2

1

B

 

Knejsted Mark Vandværk

1

1

A

 

Knejsted Vandværk

2

2

A

 

Kondrup Vandværk

1

1

A

 

Kousted Vandværk

2

1

B

 

Kristrup Vandværk, Asser Rigsvej

1

1

A

 

Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmsvej

1

1

A

 

Kærby Vandværk

2

1

A

 

Langkastrup Vandværk

3

1

A

 

Langå Vandværk a.m.b.a.

1

1

A

 

Lindbjerg Vandværk

1

1

A

 

Linde Vandværk

2

1

A

 

Mejlby kommunale vandværk

1

1

A

 

Mellerup Vandværk

1

1

A

 

Oust Mølle Vandværk

1

1

A

 

Råby Vandværk

1

1

A

 

Råsted Centralvandværk Amba

2

1

A

 

Sdr. Borup Vandværk

1

1

A

 

Spentrup Vandværk I/S

1

1

A

 

Stevnstrup Vandværk

1

1

A

 

Stevnstrup Vestre Vandværk

1

1

A

 

Stolsbjerg Vandværk

3

2

A

 

Strømmen Vandværk

1

1

A

 

Støvring Vandværk

1

1

A

 

Sødring - Udbyhøj Vandværk

3

1

A

 

Sønderbæk Vandværk I/S

1

1

A

 

Tebbestrup Vandværk

2

1

A

 

Torup Vandværk

2

1

A

 

Tvede Vandværk

1

1

A

 

Tørring Vandværk

1

1

A

 

Tånum Vandværk

2

1

A

 

Udbyneder Vandværk

2

1

A

 

Uggelhuse Vandværk

2

1

A

 

Vilstrup Vandværk

1

1

A

 

Vinstrup Vandværk

1

1

A

 

Virring Vandværk

1

1

A

 

Vorup Vandværk I/S

1

1

A

 

Værum By Vandværk

1

1

A

 

Væth Udflytter Vandværk

1

1

A

 

Væth Vandværk

2

1

A

 

Øster Bjerregrav Vandværk

1

1

A

 

Øster Tørslev Vandværk

2

1

A

 

Ø. Velling Vandværk 

2

1

A

 

Østermarkens Vandværk

1

1

A

 

Østrup Skov Vandværk

1

1

A

 

Ålum Vandværk

2

1

A

 

Årslev By Vandværk

1

1

A

 

Tabel 3.2.3.1 Tilstanden af vandværkernes bygninger og installationer samt vandkvalitet

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Notat om tilstandsvurdering