Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Almene vandværker / Forsyningsevne

Forsyningsevne

Tabellen viser de almene vandværkers forsyningsevne (kapacitet) i forhold til forsyningsområdets behov/krav.

Forholdet mellem forsyningsevnen og kravet (forsyningsevnefaktoren) skal helst være større end 1,3 for at vandværket til stadighed kan overholde sine forsyningsforpligtelser.

 

Oplysninger mangler

Forsyningskapacitet i underkanten

 

Vandværk

Evne

Krav

Forsynings- evnefaktor

Bemærkninger

m3/døgn

m3/døgn

Albæk Vandværk

201

149

1,3

 

Asferg Vandværk

707

329

2,2

 

Assentoft Vandværk

2154

986

2,2

 

Bunkedal Vandværk

7200

1600

4,5

 

Dalbyneder Vandværk

398

115

3,5

 

Dalbyover Vandværk, Maglekilde

253

122

2,1

 

Drastrup Mark Vandværk

134

46

2,9

 

Dronningborg Vandværk

1517

817

1,9

 

Enslev & Blenstrup Vandværk I/S

298

244,7

1,2

Lav filterkapacitet.

Eriksborg Vandværk

132

12,6

10,5

 

Floes Vandværk I/S

88

60

1,5

 

Fløjstrup Vandværk

88

13

7,1

 

Frisenvold Vandværk

37

11

3,4

 

Fyrrebakkens Vandværk

205

95

2,2

 

Fårup Vandværk

1188

444

2,7

 

Gassum Vandværk

276

293

0,9

 

Gimming Vandværk

194

79

2,5

 

Gjerlev Vandværk

440

210

2,1

 

H/S Bjergbyparkens Vandværk

95

16,4

5,8

 

Hald By og Omegn`s Vandværk

606

289

2,1

 

Harridslev Vandværk

400

263

1,5

 

Havndal Vandværk AMBA

720

310

2,3

 

Helsted Vandværk

282

107

2,6

 

Helstrup Vandværk

147

71,5

2

 

Hvidsten Vandværk

246

194

1,3

 

I/S Stouby Vandværk

67

64,1

1

Lille kapacitet til udpumpning.

Jebjerg Vandværk

147

107

1,4

 

Kastbjerg Vandværk

184

71,8

2,6

 

Knejsted Mark Vandværk

60

16,4

3,7

 

Knejsted Vandværk

114

19,3

5,9

 

Kondrup Vandværk

115

15

7,8

 

Kousted Vandværk

192

23

8,3

 

Kristrup Vandværk

966

573

1,7

 

Kærby Vandværk

222

77

2,9

 

Langkastrup Vandværk

151

52

2,9

 

Langå Vandværk a.m.b.a.

1560

588

2,7

 

Lindbjerg Vandværk

115

60

1,9

 

Linde Vandværk

227

87

2,6

 

Mejlby kommunale vandværk

782

210

3,7

 

Mellerup Vandværk

600

158

3,8

 

Oust Mølle Vandværk

14400

3000

4,8

 

Råby Vandværk

101

87

1,2

Generelt lav kapacitet.

Råsted Centralvandværk Amba

758

116

6,5

 

Sdr. Borup Vandværk

240

73

3,3

 

Spentrup Vandværk

1200

579

2,1

 

Stevnstrup Vandværk

212

46

4,6

 

Stevnstrup Vestre Vandværk

690

395

1,7

 

Stolsbjerg Vandværk

73

96

0,8

Lille pumpe- og filterkapacitet.

Strømmen Vandværk

2220

700

3,2

 

Støvring Vandværk

248

102

2,4

 

Sødring - Udbyhøj Vandværk

587

93

6,3

 

Sønderbæk Vandværk

460

340

1,4

 

Tebbestrup Vandværk

240

93

2,6

 

Torup Vandværk

57

28

2

 

Tvede Vandværk

253

88

2,9

 

Tørring Vandværk

317

115

2,8

 

Tånum Vandværk

240

44

5,5

 

Udbyneder Vandværk

152

198

0,8

Lille pumpe- og filterkapacitet.

Uggelhuse Øst Vandværk

230

182

1,3

 

Vilstrup Vandværk

4800

1000

4,8

 

Vinstrup Vandværk

152

83

1,8

 

Virring Vandværk

140

46

3,1

 

Vorup Vandværk I/S

570

360

1,6

 

Værum By Vandværk

243

197

1,2

 

Væth Udflytter Vandværk

     

Filterkapacitet?

Væth Vandværk

78

40

2

 

Ø. Velling Vandværk

128

83

1,5

 

Øster Bjerregrav Vandværk

1049

473

2,2

 

Øster Tørslev Vandværk

800

280

2,9

 

Østermarkens Vandværk

36

13

2,9

 

Østrup Skov Vandværk

11500

1657

6,9

 

Ålum

507

153

3,3

 

Årslev By Vandværk

177

46

3,8

 

Tabel 3.2.2.1 Vandværkernes forsyningsevne

Kun ganske få vandværker i kommunen har utilstrækkelig forsyningsevne i forhold til de nuværende forbrugeres behov. Generelt forventes de øvrige vandværker ikke at have problemer med tilstrækkelig vandforsyning i fremtiden inden for nuværende og naturlige forsyningsområde.    

I følge Kommuneplan 2009 forventes den største fremtidige bevækst at skulle ske omkring Randers by, mens en række af kommunens andre større byer er tildelt en begrænset byvækst.I kommuneplanen er ikke fastlagt, hvornår områderne udbygges, om der kommer boliger, erhverv eller helt andre byfunktioner eller hvor mange nye forbrugere en byvækst vil resultere i.

Den største byvækst ved Randers by forventes at skulle ske i Verdos forsyningsområde. Vandværkets vurderes at have den fornødne kapacitet til at forsyne de ny byområder. Derimod kan den forventede fremtidige byvækst give forsyningsproblemer for Sdr. Borup og Råsted Vandværker.

For vandværkerne kan tilslutning af større enkeltanlæg eller overtagelse af forsyningen af andre vandværkers forbrugere også blive en udfordring, og enkelte større vandærker kan have problemer med at en øget udpumpning fører til en overskridelse af vandsektorlovens grænse på 200.000 m3.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Kommuneplan 2009