Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Almene vandværker / Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed

For at sikre, at forbrugerne i akutte situationer har adgang til nok vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet, er det vigtigt, at vandværkerne har en høj forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerheden vurderes blandt andet på baggrund af:

  • Antal kildepladser.
  • Antal boringer.
  • Mulighed for forsyning fra andet vandværk (nødforbindelse).
  • Kapacitet af rentvandsbeholder.
  • Mulighed for ekstern elforsyning (nødstrøm).

For vandværker, der har rentvandsbeholder, bør beholderen have kapacitet til at dække forbruget i mindst 8 timer, med mindre der er mulighed for forsyning fra andet vandværk.

Det valgte grundlag for vurdering af vandværkernes forsyningssikkerhed fremgår af dette notatet i boksen til højre.

I alt 28 ud af 72 vandværker vurderes at have en forsyningssikkerheden,der er lav eller uacceptabelt lav.

 

Særdeles høj forsyningssikkerhed

Høj forsyningssikkerhed

Nogenlunde forsyningssikkerhed 

Lav forsyningssikkerhed

Uacceptabel lav forsyningssikkerhed 

 

Vandværk

Antal boringer

Behol- derkapa-citet / timer1

Nødfor- bindelse

Nødstrøm

Alarm

Bered-skabs-plan

Albæk Vandværk

2

0,5

Nej

Nej

Nej

Nej

Asferg Vandværk

2

8

nej

nej

ja

nej

Assentoft Vandværk

4

8

Nej

Ja

Ja

Nej

Bunkedal  Vandværk

3

8 (512)

Ja

Ja

Ja

Ja

Dalbyneder Vandværk

2

9

Nej

Nej

Ja

Ja

Dalbyover Vandværk, Maglekilde

1

0,3

Nej

Nej

Nej

Ja

Drastrup Mark Vandværk

1

13

Ja

Nej

Ja

Nej

Dronningborg Vandværk

4

10

Nej

Nej

Ja

Nej

Enslev & Blenstrup Vandværk I/S

2

3

Nej

Ja

Ja

Nej

Eriksborg Vandværk

1

2

Nej

Nej

Nej

Nej

Floes Vandværk I/S

2

0,6

Nej

Nej

Nej

Nej

Fløjstrup Vandværk

1

1,2

Nej

Nej

Nej

Nej

Frisenvold Vandværk

1

13

nej

nej

nej

nej

Fyrrebakkens Vandværk

2

23

Nej

Nej

Ja

Nej

Fårup Vandværk

2

15

Nej

Nej

ja

nej

Gassum Vandværk

2

9

nej

nej

nej

nej

Gimming Vandværk

1

15

Nej

Nej

(Ja)

Nej

Gjerlev Vandværk

2

26

Nej

Nej

Ja

(Ja)

H/S Bjergbyparkens Vandværk

2

1,4

Nej

Nej

Nej

Nej

Hald By og Omegn`s Vandværk

2

27

Nej

Nej

Nej

Nej

Harridslev Vandværk

2

19

Nej

Nej

Ja

Ja

Havndal Vandværk AMBA

2

1,9

Nej

Nej

Nej

Nej

Helsted Vandværk

2

13

Ja

Nej

Nej

Ja

Helstrup Vandværk

2

29

nej

nej

(ja)

ja

Hvidsten Vandværk

2

10

nej

nej

nej

nej

I/S Stouby Vandværk

1

1,9

Nej

Ja

Nej

Nej

Jebjerg Vandværk

2

6

nej

nej

nej

nej

Kastbjerg Vandværk

1

33

Nej

Nej

(Ja)

Nej

Knejsted Mark Vandværk

1

0,4

Ja

Nej

Nej

Nej

Knejsted Vandværk

1

12

Ja

Nej

Nej

Nej

Kondrup Vandværk

1

18

Nej

Ja

Ja

Ja

Kousted Vandværk

1

1,6

nej

nej

nej

nej

Kristrup Vandværk

5

17

Ja

Ja

Ja

Ja

Kærby Vandværk

1

19

Nej

Nej

(Ja)

Nej

Langkastrup Vandværk

2

18

Nej

Nej

Nej

Nej

Langå Vandværk a.m.b.a.

4

5

nej

Ja

ja

ja

Lindbjerg Vandværk

1

24

Nej

Nej

Nej

Nej

Linde Vandværk

1

16

Nej

Nej

Nej

Ja

Mejlby kommunale vandværk

2

39

Nej

Nej

Ja

Nej

Mellerup Vandværk

2

6

Nej

Nej

Ja

Nej

Oust Mølle Vandværk

10

0 (162)

Ja

Ja

Ja

Ja

Råby Vandværk

1

0,3

Nej

Nej

Nej

Nej

Råsted Centralvandværk Amba

2

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Sdr. Borup Vandværk

2

30

Nej

Nej

Nej

Ja

Spentrup Vandværk

3

7

nej

ja

ja

ja

Stevnstrup Vandværk

1

3

ja

nej

nej

nej

Stevnstrup Vestre Vandværk

2

30

ja

nej

nej

nej

Stolsbjerg Vandværk

1

0,3

Nej

Nej

Nej

Nej

Strømmen Vandværk3

4

17

Ja

Nej

Ja

Ja

Støvring Vandværk

2

40

Nej

Nej

Ja

Ja

Sødring - Udbyhøj Vandværk

2

27

Nej

Nej

Nej

Nej

Sønderbæk Vandværk

2

13

Nej

nej

ja

nej

Tebbestrup Vandværk

2

38

Nej

Nej

Nej

Nej

Torup Vandværk

1

0

nej

nej

nej

nej

Tvede Vandværk

2

1,4

Nej

Nej

Nej

Nej

Tørring Vandværk

2

31

Nej

Ja

(Ja)

(Ja)

Tånum Vandværk

1

71

Ja

Nej

Nej

Ja

Udbyneder Vandværk

1

25

Nej

Nej

(Ja)

(Ja)

Uggelhuse Vandværk

2

16

Nej

Nej

Nej

Nej

Vilstrup Vandværk

4

48

Ja

Ja

Ja

Ja

Vinstrup Vandværk

1

13

Nej

Nej

Ja

Nej

Virring Vandværk

1

16

Nej

Nej

Nej

Nej

Vorup Vandværk I/S

1

3

Ja

Nej

Ja

Nej

Værum By Vandværk

2

4

nej

Ja

nej

nej

Væth Udflytter Vandværk

1

13

Nej

Nej

Nej

nej

Væth Vandværk

1

1

nej

nej

nej

nej

Ø. Velling Vandværk

1

0,4

nej

nej

nej

nej

Øster Bjerregrav Vandværk

2

20

Nej

Ja

Ja

Ja

Øster Tørslev Vandværk

2

15

Nej

Nej

(Ja)

Nej

Østermarkens Vandværk

1

0,5

Nej

Nej

Nej

(Ja)

Østrup Skov Vandværk

3

15 (472)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ålum

2

39

nej

nej

nej

nej

Årslev By Vandværk

2

0

Nej

Nej

Nej

Nej

Tabel 3.2.4.1 Forhold, der indgår i vurderingen af forsyningssikkerhed.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Noter til tabellen

  1. Beholderkapacitet er et udtryk for det antal timer, som vandet i rentvands-beholder e. lign. kan dække forbruget ved et middeltimeforbrug i døgn med max. forbrug.

  2. Indregnet den naturlige del af beholder-kapaciteten på pumpestationer på forsyningsnettet til de enkelte vandværker.
  3. Ny kildeplads ved Tebbestrupvej med 2 boringer og vandrensnings-anlæg forventes taget i brug i 2013.