Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Andre forsyningsanlæg

Andre forsyningsanlæg

Udover de almene vandværker med tilsluttede distributionsselskaber er også de mindre fælles anlæg og de mange enkeltanlæg vigtige for vandforsyningen.

Kommunens viden om den oppumpede vandmængde og vandkvaliteten er imidlertid begrænset.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013