Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Andre forsyningsanlæg / Enkeltanlæg

Enkeltanlæg

Der er ca. 650 enkeltanlæg i kommunen, som hver forsyner 1-2 ejendomme. Fordelingen af enkeltanlæg på de enkelte dele af kommunen fremgår af kortbilag.

Søg adresse:

Enkeltanlæg skal som udgangspunkt have undersøgt vandkvaliteten cirka hvert 5. år ved at ejeren får udtaget en prøve til analyse for indholdet af nitrat, fosfor og bakterier, samt enkelte andre parametre. Problemer med bakterier vil ofte kunne løses ved forbedring af indvindingsanlægget, mens for stort et indhold af nitrat eller fosfor kan være tegn på en generel forurening af grundvandet fra gødning, som udspredes på marker. 

Randers Kommune har i 2012 iværksat en mere systematisk udtagning af prøver, således at det sker områdevis, begyndende med ca. 140 enkeltanlæg i den tidligere Randers Kommune. Kommunen opfordrer ejeren af anlægget til også at få prøven analyseret for indholdet af pesticider. Erfaringsmæssigt har omkring 1/3 af alle boringer og brønde problemer med vandkvaliteten.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013