Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Andre forsyningsanlæg / Større enkeltanlæg

Større enkeltanlæg

Større enkeltanlæg omfatter typisk anlæg, der forsyner en erhvervsvirksomhed eller fritidsaktivitet. Typer af anlæg og oppumpet vandmængde i 2011 fremgår af tabellen og den forholdsmæssige fordeling af vandmængder på anlægstype er illustreret i diagram 3.4.3.2.

Oppumpet mængde for landbrug er formodentlig væsentlig større da mange landbrug ikke foretager indberetning.

Anlægstype Antal Oppumpet 2011, m3 
Industri 7 274.000
Landbrug 68 600.000
Gartnerier og planteskoler 4 12.000
Idrætsanlæg 1 8.000
Øvrige anlæg 5 185.000

 Tabel 3.4.3.1 Oppumpet vandmængde i 2011 fordelt på anlægstyper.

Skema 3.4.3.2

Diagram 3.4.3.2 Oppumpet vandmængde 2011 fordelt på anlægstyper.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013