Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Distributions-vandværker

Distributionsvandværker

Et distributionsvandværker køber vandet hos et andet vandværk, som har ansvaret for indvinding og for kvaliteten af vandet indtil levering til distributionsvandværkets ledningsnet.

Distributionsvandværker tildeles også et forsyningsområde, som opdeles i naturligt og fremtidigt forsyningsområde med forsyningspligt for vandværket.

Distributions- vandværker

Årligt forbrug

Forsyning fra

Ølst

5916 m3

Sdr. Borup

Østrup

3739 m3

Verdo

Trustrup

Ny fra 2013

Sdr. Borup

Læsten

37.864 m3

Sønderbæk

Svinget

287 m3

Albæk

Dyrby

7331 m3

Gassum

Langå Mark

6800 m3

Langå

Tabel 3.3.1 Distributionsvandværker 

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013