Home / Vandforsyningsplan / Eksisterende forhold / Forsyningsstruktur

Forsyningsstruktur

Randers Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur.

De fleste forbrugere i byerne og deres nærområde er forsynet fra almene vandværker med tilsluttede distributionsselskaber, mens det i landområdet er mere almindeligt at have egen boring eller brønd (enkeltanlæg). Mange landbrug og enkelte andre erhvervsvirksomheder i landområdet har også egen indvinding.

Enkelte steder er ejendomme forsynet af vandværker udenfor Randers Kommune.

 

Anlægstype

Antal

Almene vandværker

73

Distributionsselskaber

7

Ikke-almene fællesvandværker

6

Enkeltanlæg

ca. 650

Industri       

7

Landbrug

68

Gartnerier og planteskoler

4

Idrætsanlæg

1

Øvrige anlæg

5

Tabel 3.1.1. Oversigt over antal forsyningsanlæg.

Den eksisterende forsyningsstruktur og afgrænsning af vandværkernes forsyningsområder er beskrevet i de otte gældende vandforsyningsplaner:

Siden vedtagelsen af planerne er der sket justeringer i strukturen og de beskrevne forsyningsgrænser, idet der dels er nedlagt et antal vandværker og dels er der sket justeringer i grænserne mellem de enkelte vandværker. Grænsen for det område, som det enkelte vandværk forsyner i øjeblikket (nuværende forsyningsområde), fremgår af kortet.

Søg adresse:

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Fakta

Et alment vandværk – i planen blot kaldet vandværk - forsyner mindst 10 ejendom.

Vandværkerne varierer i størrelse fra 10 til ca. 11.000 tilsluttede ejendomme.

Et ikke-alment fællesvandværk forsyner fra 2 til 9 ejendomme.

Et distributionsselskab modtager vand fra et andet vandværk og leverer det videre til forbrugerne. 

Et større enkeltanlæg indvinder vand til f.eks. industrier til brug i produktionen eller til vanding af afgrøder på marker og i væksthuse.

Et enkeltanlæg forsyner kun én ejendom.