Home / Vandforsyningsplan / Forside / Forord

Forord

Vandforsyningsplan 2013 for Randers Kommune er udarbejdet efter regler i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 med senere ændringer samt tilhørende bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning af 21. december 2011.

I vandforsyningsplanen fastlægges rammerne for vandværkernes udbygning og kommunens administration efter reglerne i vandforsyningsloven.

Kommunens statusbeskrivelse for det enkelte vandværk og aktuelle problemstillinger i planlægningen har været drøftet med vandværkerne og Vandråd Randers i efteråret 2012. Plancher fra kommunens oplæg på dialogmøder med vandværkerne kan læses i boksen til højre.

Den endelige godkendelse af forslaget med eventuelle ændringer forventes at kunne ske på byrådets møde den 17. juni 2013.

Den endelige vedtagelse kan ikke påklages.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013

Lov om vandforsyning

 

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning

 

Oplæg fra dialogmøder