Home / Vandforsyningsplan / Plan

Planens indhold og opbyning

Vandforsyningsplanen består af seks dele:

 • ”Forside” med oplysninger om offentlig høring og miljøvurdering.
 • ”Grundlag” med oplysning om de politikker og planer, som danner grundlag og rammer for vandforsyningsplanen.
 • "Plan" som udlægger rammerne indenfor hvilke, den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

 • Indvinding og ledningsnet
 • Forsyningsområder
 • Forsyningssikkerhed
 • Drikkevandssikkerhed
 • Vandværksboringer

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinjer. Retningslinjerne i vandforsyningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.

 • "Eksisterende forhold" som bl.a. beskriver eksisterende forhold for de almene vandværker, enkeltanlæg, vandforbrug, grundvandsressourcen og grundvandsbeskyttelsen.
 • "Dit vandværk", hvor du via indtastning af din adresse eller via kort kan fremsøge statusbeskrivelse med vurdering af tilstanden af dit vandværk.
 • "Din mening!" med muligheder for indsendelse af bemærkninger og synspunkter til forslaget.

STATUS PÅ PLANEN

Forslag til planen er i høring fra d. 19. marts 2013 til d. 14. maj 2013