Home / Vandforsyningsplan / Plan / Forsyningsområder / Redegørelse for det naturlige og fremtidige forsyningsområde

Redegørelse for det naturlige og fremtidige forsyningsområde

Det naturlige forsyningsområde

Det naturlige forsyningsområde omfatter de ejendomme, som på det aktuelle tidspunkt allerede er tilsluttet, samt de ejendomme som umiddelbart kan tilsluttes uden uacceptabelt store udgifter for vandværket. Området omfatter alle ejedomme som kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved etablering af en forsyningsledning med en længde, som normalt ikke overstiger 500 meter. Områdets udstrækning er vist i vandforsyningsplanen.

Vandværket har med enkelte undtagelser ret og pligt til forsyning af alle ejendomme i området.

I det naturlige forsyningsområde vil normalt ikke blive givet tilladelse til erstatningsboringer.

Hvis der opstår akutte tekniske eller kvalitetsmæssige problemer med boringer eller brønde på ejendomme i det naturlige forsyningsområde, så der skal etableres ny boring, vil kommunen meddele ejeren, at der skal ansøges om tilladelse til at etablere ny boring samt, at det kan forventes, at der meddeles afslag på ansøgningen. Reglerne står i vandforsyningslovens § 21.

Det fremtidige forsyningsområde

Det fremtidige forsyningsområde omfatter alle øvrige ejendomme i forsyningsområdet, men som ligger udenfor det naturlige forsyningsområde.

Vandværket har med enkelte undtagelser pligt til forsyning af alle ejendomme i området, dog under hensyntagen til de økonomiske og tekniske muligheder, jf. vandforsyningslovens regler.

Søg adresse: