Home / Vandforsyningsplan / Plan / Forsyningsområder / Redegørelse for ejendomme uden for forsyningsområde

Redegørelse for ejendomme uden for forsyningsområde

For det nordvestlige hjørne af kommuneplanens nye byområde øst for Dronningborg har det ikke på det foreliggende grundlag kunnet afgøres, hvilket alment vandværk der fremover skal stå for forsyningen. Området holdes derfor udenfor forsyningsområde, indtil områdets infrastruktur er nærmere fastlagt i en lokalplan.    

Områder med ejendomme udenfor forsyningsområde omfatter desuden de ejendomme, som ligger så langt fra et alment vandværks forsyningsledninger, at det i øjeblikket ikke er økonomisk og praktisk muligt at etablere en forsyningsledning. F.eks. problemer med vandkvaliteten på grund af lange forsyningsledninger og lille forbrug.

Fire steder i kommunen ligger et større antal ejendomme for langt fra et vandværk, nemlig syd for Brugsgård, nord for Fløjstrup, syd for Fårup og øst for Tvede. Når et alment vandværk i et tilstødende forsyningsområde har udbygget ledningsnettet i nærheden af området overføres ejendommene til vandværkets fremtidige forsyningsområde ved tillæg til vandforsyningsplanen.

Søg adresse: