Home / Vandforsyningsplan / Plan / Vandværksboringer / Initiativer der beskytter grundvandet

Eksempler på initiativer, der beskytter grundvandet:

  1. Skovrejsning
  2. Dyrkningsaftale med landmændene
  3. Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
  4. Oprydning på forurenede grunde
  5. Tilsyn med fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres pesticider
  6. Tilsyn med forureningstruende aktiviteter hos industrien
  7. Undgå uønsket nedsivning fra spildevandsanlæg
  8. Begrænse brugen af pesticider hos private husejere
  9. Regulering af by- og erhvervsudvikling
  10. Skånsom indvinding hos vandforsyningerne