Home / Vandforsyningsplan / Plan / Vandværksboringer / Stoffer der truer grundvandet

Hvilke stoffer truer grundvandet?

  • Olie- og benzin kommer fra spild eller utætte tanke på benzinstationer, olietanke hos industri og private husejere.
  • MTBE er et stof, der findes i blyfri benzin. Det kommer fra benzinstationer og tanke med benzin hos industrier.
  • Organiske opløsningsmidler har været brugt til tøjrensning på renserier, til affedtning hos metalvirksomheder og på farve- og lakfabrikker.
  • Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt, svampe og insekter. Midlerne bruges både hos gartnerier, landbrug og af private haveejere. BAM (2,6-dichlorbenzamid) er det hyppigst fundne stof i Danmark. Det stammer fra ukrudtsmidlerne Prefix og Casoron. Det er i dag forbudt at anvende disse stoffer.
  • Kvælstof bruges af landbruget som gødning på markerne. Det er især vandet i korte boringer og brønde, der indeholder meget kvælstof (nitrat).