Forsyningssikkerhed

For at sikre, at forbrugerne i akutte situationer har adgang til nok vand af tilfredsstillende hygiejnisk kvalitet, er det vigtigt, at vandværkerne har en høj forsyningssikkerhed.

Forsyningssikkerheden vurderes blandt andet på baggrund af:

  • Antal kildepladser.
  • Antal boringer.
  • Mulighed for forsyning fra andet vandværk (nødforbindelse).
  • Kapacitet af rentvandsbeholder.
  • Mulighed for ekstern elforsyning (nødstrøm).

For vandværker, der har rentvandsbeholder, bør beholderen have kapacitet til at dække forbruget i mindst 8 timer, med mindre der er mulighed for forsyning fra andet vandværk.

Det valgte grundlag for vurdering af vandværkernes forsyningssikkerhed fremgår af notatet i boksen til højre.

I alt 28 ud af 72 vandværker vurderes at have en forsyningssikkerhed, der er lav eller uacceptabelt lav.

Nyttige links

Forsyningssikkerhed, læs mere her. 

Noter til tabellen

  1. Beholderkapacitet er et udtryk for det antal timer, som vandet i rentvandsbeholder e. lign. kan dække forbruget ved et middeltimeforbrug i døgn med max. forbrug.

  2. Indregnet den naturlige del af beholder-kapaciteten på pumpestationer på forsyningsnettet til de enkelte vandværker.
  3. Ny kildeplads ved Tebbestrupvej med 2 boringer og vandrensnings-anlæg forventes taget i brug i 2013.