Indvindingskapacitet

Ved at klikke på linket i faktaboksen til højre, fremgår de almene vandværkers oppumpede mængde i 2011 sammenholdt med størrelsen af indvindingstilladelsen. En del vandværker mangler endnu at indberette oppumpet mængde i 2012, hvorfor der er anført tallene for 2011. 

Mange vandværker skal have fornyet tilladelsen, når den kommunale vandhandleplan er godkendt, formentlig i 2014. Ved fastsættelsen af indvindingens størrelse i den nye tilladelse vil Randers Kommune tage udgangspunkt i den oppumpede mængde i de sidste 3 år. Kommunen vil samtidig tage en dialog med de fire mindre vandværker, som i 2011 oppumpede mere end tilladt, om behov og årsag til overskridelse.