Andre forsyningsanlæg

Udover de almene vandværker med tilsluttede distributionsselskaber er også de mindre fælles anlæg og de mange enkeltanlæg vigtige for vandforsyningen.

Kommunens viden om den oppumpede vandmængde og vandkvaliteten er imidlertid begrænset.

Andre forsyningsanlæg